Menighedens nye hjemmeside

Kære  brødre og søstre!

Denne hjemmeside vil ikke opdateres mere.

Menigheden har fået en ny hjemmeside https://klementskirke.dk/

Den hellige Ansgar, Nordens apostels dag 15.02.2021-16.02.2021

 Billeder fra gudstjenesterne kan ses her

Kristi Tempelgang

 Billeder fra gudstjenesterne kan ses her

Gudstjenesterne i februar

13. februar (lørdag) kl. 17.00  – Vågenat på dansk, skriftemål. 

14. februar (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi på dansk

Forfesten til Kristi Tempelgang. Denne dag fejres der dagen af den hellige Birgitta af Kildare. 

14. februar (søndag) kl. 17.00  – Vågenat på kirkeslavisk, skriftemål. 

15. februar (mandag) kl. 8.30 – skriftemål, kl. 9.00 - den Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk.

Der fejres Kristi Tempelgang. 

15. februar (mandag) kl. 17.00  – Vågenat på dansk, skriftemål. 

16. februar (tirsdag) kl. 8.30 – skriftemål, kl. 9.00 - den Guddommelige Liturgi på dansk.

Denne dag fejres der dagen af den hellige Ansgar, Skandinaviens Apostel

27. februar (lørdag) kl. 17.00  – Vågenat på kirkeslavisk, skriftemål.

28. februar (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk. 

Søndag om den fortabte søn. 

28. februar (søndag) kl. 16.00generalforsamling (Skype møde)

Ifølge regeringens retningslinjer bedes I:

- at sprøjte eller at væske hændene med sæbe inden I træder ind i kirken

- at have mundbind på, når I bevæger jer (går) i kirken 

- at holde afstand 2 meter mellem personer under gudstjenesten

Du er velkommen til at andagterne  på følgende adresse: Gamle Åby Kirke, Åby Kirke Vej 1, 8230 Åby, Århus.

Generalforsamling

Kære brødre og søstre!

Hermed indkaldes der et ordinært generalforsamling i den hellige byspemartyr Klement af Roms menighed (Den Russiske Ortodokse Kirke udenfor Rusland)

Dato og tid: Søndag 28. februar 2021 kl. 16:00

Sted: online (Skype)

Tilmelding: Alle, der ønsker at deltage i mødet, skal skrive om det til bispemartyr.clemens@mail.ru inden fredag ​​den 26. februar kl. 16.

Senest fredag ​​den 26. februar får deltagerne får tilsendt et link til skypemødet og sagsdokumenterne til gennemgang.

Opmærksom: alle kan deltage i mødet, men det er kun menighedsmedlemmer, der har udfyldt indmeldningsblanket, som har stemmeret. 

Dagsorden:

1. Valg af sekretær og 3 personer til underskrivelse af protokollen

2. Godkendelse af indkaldelsen, beslutningsdygtighed og dagsorden

3. Årsrapport for 2020

4. Regnskaber for 2020

5. Budget for 2021

6. Valg af Menighedsrådet

7. Valg af to medlemmer til revision

Billeder fra gudstjenesten

 Glædelig Kristi Dåb!

Billederne fra gudstjenesten kan ses her

Skattefradrag

Brødre og søstre! Glædelig Kristi Fødsel!

Vi beder de af jer, der har ydet donationer til Hl. Clemens af Roms menighed i Århus via Netbank i 2020 og gerne vil modtage skattefradrag, at sende til adressen bispemartyr.clemens@mail.ru inden 20. januar januar følgende data:

1. Fornavn og efternavn

2. Cpr-nr.

3. Mængden af ​​donationer for 2020