Gudstjenesterne i august

8. august (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat, skrifemål

9. august (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). Ihukommelsen af stormartyr Pantaleon. 

Efter Liturgien bliver der afholdt en forbønstjeneste for et godt undervisningsår. 


22. august (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat, skrifemål

23. august (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). Ihukommelsen af den hellige ærkediakon Laurentius.

Du er velkommen til at andagterne  på følgende adresse: Gamle Åby Kirke, Åby Kirke Vej 1, 8230 Åby, Århus.

Gudstjenesterne i juli

11 juli (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat, skrifemål

12 juli (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). Ihukommelsen af apostlene Peter og Paulus. 


25 juli (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat, skrifemål

26 juli (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). Ihukommelsen af de hellige fædre af de seks Økumeniske Koncilier.

Du er velkommen til at andagterne  på følgende adresse: Gamle Åby Kirke, Åby Kirke Vej 1, 8230 Åby, Århus.

Gudstjenesterne i juni

27 juni (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat, skrifemål

28 juni (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). Ihukommelsen af alle hviderussiske helgener og alle helgener af Sankt Petersborg. 

Du er velkommen til at andagterne  på følgende adresse: Gamle Åby Kirke, Åby Kirke Vej 1, 8230 Åby, Århus.

Gudstjenesterne i december

7 december (fredag) kl. 17.00 – Vågenat, skrifemål

8 december (lørdag) kl. 8.30 – skriftemål, kl. 9.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). Ihukommelsen af hl. Clemens af Rom. Menighedens festdag. 

Du er velkommen til at andagterne  på følgende adresse: Gamle Åby Kirke, Åby Kirke Vej 1, 8230 Åby, Århus.

Gudstjenesterne i september

14 september (fredag) kl. 17.00 – aftenstjeneste, skriftemål.

15 september (lørdag) kl. 8.30 – skriftemål, kl. 9.00 - den Guddommelige Liturgi (på kirke-slavisk). 



Du er velkommen til at andagterne  på følgende adresse: Gamle Åby Kirke, Åby Kirke Vej 1, 8230 Åby, Århus.

Gudstjenesterne i juli

Kære Brødre og søstre!

23. og 24. juli får vores menighed den undergørende Kursk Rod ikon af Gudsfødesken på besøget.

 
Mandag 23 Juli


16.30 Højtidelig modtagelse af Ikonen 

17.00 Vågenatstjeneste og Skriftemål 

Tirsdag 24 Juli

9.30 Skriftemål

10.00 Den Guddommelige liturgi på Kirkeslavisk 

11.30 Velsignelse af vand på Kirkeslavisk 

12.00 Forbønstjeneste med Akathis til Gudsmoder på Kirkeslavisk og dansk 

13.00 Kirke kaffe i / ved kapellet

13.30 Kort gennemgang af Ikonens historie på russisk / dansk 

15.00 Ikonen forlader Kirken og arrangementet slutter.



En åbent møde

Kære Brødre og søstre!
Kristus er Opstanden!
Med  velsignelse  af  hans  Eminence Ærkebiskop MARK af Berlin og Tyskland indkaldes der til en åbent møde  i vores menighed  Mandag den 21 maj 2018 kl 13.00 i Gl. Aaby kirke.
Alle, som har interesse for ortodoks udvikling i Aarhus, er inviterede til at komme, og vi opfordrer  kraftigt  folk til at komme.
Dagsordenen vil bliver  offentliggjort på mødet

I Kristus
Menighedsrådet ved Den Hellige Bispemartyr Clemens pave af Roms Menighed