Medlemskab

For at blive medlem af Den Hellige Bispemartyr Clemens Sogn i Århus og havde stemmeret ved generalforsamlinger, vi beder dig om at udskrive (eller bede kirkeværgen) om ansøgningsskema om medlemskab i sognet, udfylde den og send/ aflever den til sognets kirkeværge Aleksej Christensen.

Menighedsregisterets oplysninger er fortrolige. Adgang til dem må alene gives til menighedsrådet, opsynshavende fra stiftsmyndigheden samt, i begrænset omfang afhængig af en konkret situation forudset i den danske lovgivning - respektive danske myndigheder. Ethvert menighedsmedlem har adgangsret til oplysninger om SIG SELV i registeret.