Ærkebiskop MARK af Berlin og TysklandÆrkebiskop Mark blev født Michael Arndt den 29. januar 1941 i Sachsen, hvor den første russiske biskop i tysk herkomst, Metropolit Seraphim (Lade), af velsignede hukommelse, blev født.
Efter at have afsluttet sin skolegang i Frankfurt am Main i 1960, sluttede den kommende Vladyka* Mark sig til militærtjeneste Vesttyskland, hvor han tilbragte et og en halv år. Han lod sig gen hverve flere gange og nåede til rang af senior løjtnant.
I 1962 indskrev han sig på Frankfurt Universitets historie / filologi fakultet, overførte senere sine studier til Heidelberg Universitet. Der specialiseret han sig i slavisk og engelsk, studere, foruden russisk, serbokroatisk, slovakisk, tjekkisk og makedonsk sprog og litteratur. Han skrev sin doktorafhandling om emnet "Biografisk litteratur i Tver Kongerige af de XIV og XV århundrede."
Gennem sine studier af det russiske sprog blev den unge studerende ført til den russiske emigrant samfund i Frankfurt. Som studerende af Prof. Dimitri Chizhevsky i Heidelberg, kom han i kontakt med ROCOR kirken i Mannheim dedikeret til Sankt Alexander Nevsky, hvor han konverterede til ortodoksien i 1964, snart blive han ordineret læser. Turer til Det Hellige Bjerg Athos, venskab med Athos ældste i Karoulia (Schemahieromunk* Seraphim og Schemahieromunk Seraphim, Schemahieromonk Nikolaos, Schemamonk Nikodim), besøg på Sankt Elias Skete og Sankt. Panteleimon Klosteret, hvor han kom til at kende Schemahieromonk Abel (nu Archimandrit på Sankt Johannes Teologens Kloster i Ryazan «) bestemt den spirituelle vej af denne Doktor af slaviske Studies. Hans fremtidig videnskabeligt arbejde blev derefter afsat til herliggørelsen af Sankt Philaret, Metropolit af Moskva.
I efteråret 1973 begyndte den fremtidige hierark at studere teologi ved Beograd Universitet, som han dimitterede fra med en grad i teologi i 1979. Hans personlige venskab med Archimandrite Justin (Popovic) i Celije Kloster førte ham til den inderste cirkel af de studerende af denne serbiske Abbed, som derefter var hieromonks og nu hierarchs af den serbiske ortodokse kirke-Metropolitan Amphilohije, biskop Atanasije, biskop Artemije, Metropolitan Irinej.
Efter at være ordineret til diakonatet i 1975, ophørte den fremtidige Vladyka Mark snart med at undervise i kirke slaviske og gammel russisk sprog og litteratur i Erlangen, og standsede sit videnskabeligt arbejde, til fordel for at blive tonsured til munkestanden, som fandt sted i sommeren 1975 på Lesna klostret i Frankrig. Tre dage senere blev munk Mark ordineret til hieromunk og blev vise forstander for den russiske kirke i Wiesbaden. I sommeren 1976 ved afgørelse truffet af Synode af Biskopper, blev hieromunk Mark ophøjet til rang af Archimandrit. Ærkebiskop Paul (Pavlov, 1995), som dengang var biskop af Stuttgart og Sydtyskland, tonsuren og ordinerede ham. Archimandrit Mark tjente tre sogne- Wiesbaden, Darmstadt og Saarbrücken. Han helligede sig til at bevare zarens kirker i Tyskland og renovering og udvidelse af den russiske kirkegård nær kirken i Wiesbaden, hvor han gennemførte den fulde cyklus af gudstjenester efter kloster regel, og begyndte at samle og lære den lokale ungdom, samtidig med at studere teologi og passerer eksamen i Beograd.
Efter Ærkebiskop Theodosius af Australien og New Zealands død, udnævnte Synode af Biskopper Biskop Paul, Vikar for den tyske Stift, til at erstatte ham. Archimandrit Mark blev ophøjet til værdighed af biskop og udnævnte til biskop af München og Sydtyskland. Den hierarkiske indvielse blev udført den 30. november 1980 i den Synodale Kirke af Vor Frue af Tegnet i New York. I overensstemmelse med kirkelig lovgivning, under nominering, læste Archimandrit Mark en prædiken, hvor han gave gehør for sine bekymringer for, hvordan han skulle føre sin flok. Varme ord blev talt om hans åndelige nærhed til den store serbiske asketiske og teolog Archimandrit Justin (Popovic, 1979) og slægtskab med Det Hellige Athos Bjerg. Hans Eminence Metropolit Philaret (Voznesensky, 1985) forrettede ved indvielsen sammen med ærkebiskop Vitaly (Oustinov, 2006), af Montreal og Canada; Ærkebiskop Anthony (Medvedev, 2000), af San Francisco og det vestlige Amerika; Biskop Laurus (Shkurla, 2008), af Syracuse og Treenighedens Kloster(Jordanville); Biskop Paul og Biskop Gregore (Grabbe, 1995), af Manhattan.
Efter sin indvielse, flyttede Vladyka Mark med en lille gruppe af munke til klosteret Sankt Job af Pochaev i München. Klosteret undergik genopbygning og renovering. Siden 1981 har det udgivet magasinet ”Vestnik Germanskoj Eparkhii” [Budbringer af den tyske stift]og et udgivelsesforlag sat op til russisk og tysksprogede materialer, samt et lys og røgelse fabrik. Klostret følger reglen fra det Hellige Athos Bjerg. I efteråret 1982 biskop Mark, på grund af ærkebiskop Thilophius´ (Narko), alvorlige sygdom udnævnt til biskop af Berlin og Tyskland, men forsatte med at leve på Sankt Job af Pochaev Klostret , hvorfra han styrer sit Stift.
I midten af 1980'erne blev Vladyka Mark udnævnt administrator af Stiftet for Storbritannien samt Sankt Alexander Nevsky menighed i København.
I 1991 ved afgørelse af Synode af biskopper blev Vladyka Mark ophøjet til rang af ærkebiskoppen.
I 1997 blev han udnævnt til tilsynsførende for den Russiske Gejstlige Mission i Jerusalem.
Mellem 1993-1997, Vladyka Mark ledte dialogen mellem de to russiske bispedømmer (Moskvas Patriarkat og Den Russiske Kirke udenfor Rusland) i den nyligt genforenede Tyskland. Siden 2000 har ærkebiskop Mark været formand for Kommissionen for enhed i den russiske kirke, og siden 2003, formand for Kommissionen for den russiske ortodokse kirke Uden for Rusland om drøftelser med Moskvas Patriarkat.
*vladika er en slavisk tiltale title for en biskop
*Schemahieromunk er en munk af højeste rang som samtidig også er præst