Kristne kirkesamfund i Danmark

redigeret af Birgitte Larsen og Peter Lodberg
Forlaget ANIS (Frederiksberg)
udgivet i 1997
billigbog
165 sider
uden illustrationer
på danskDen første bog i vores bibliotek er en bog på dansk, som er blevet købt hos Hovedbiblioteket af Aarhus den 8. maj 2015. Selv om den blev udgivet for næsten 20 år siden, har de dogmatiske principper ikke ændret sig, og bogen kan stadigvæk bruges som hjelpemiddel til studiet af, for eksempel, den Sammenlignende Teologi.

Repræsentanter for 12 forskellige kristne kirkesamfund i Danmark beskriver i denne bog deres kirkesamfunds egenart med udgangspunkt i kirkens liv i dag (for 20 år siden).

Centrale spørgmål for de enkelte kapitler er det enkelte kirkesamfunds opfattelse af nøglebegreber som f.eks. tro, frelse og nåde. Hvorledes er de enkelte kirkesamfunds organisation, og hvordan er synet på det omgivende samfund?

Bogen er tidlige forsynet med en historisk indledning om kirkesamfundenes oprindelse og et kapitel om teologiske læresamtaler.