Velsignelse af Hjemmet ved Kristi Dåb

Hjem er traditionelt velsignet med vand fra Kristi Dåb hvert år. Et hus kan blive velsignet til enhver tid, men det almindeligst tidspunkt for husvelsignelser er fra Kristi Dåb og til begyndelse af faste perioden, som begynder 4 søndage før Store og Hellige Faste begynder. Dette er ikke en fast lov, men skal mere ses som en retningslinje.
Nogle mennesker giver vand, velsignet ved Kristi Dåb, meget større betydning end nødvendigt. Det er ”bare” vand der er velsignet ved Den store vand velsignelse ved Kristi Dåb. Andet navn for dette vand er bare ”Hellig Vand.” Vi kan velsigne vand, når på året er der brug for det. I Moskva er der en stor vandtank, hvor de troende regelmæssigt tager vand, og når den er tom, bliver nyt vand velsignet. Vand, velsignet i august, er ikke mindre ”hellig” end vand, velsignet til Kristi Dåb.
Vand, velsignet ved ”den store vand velsignelse”, bruges 2 gang ved Kristi Dåb: efter vesper aften før Kristi Dåb og efter liturgien på Kristi Dåb. Velsignelsen er identisk og vandet er identisk.
Mange steder er det tradition at velsigne vand ved søer og floder. I Rusland går vandet er præster ofte til disse steder, for at velsigne vandet, Mange mennesker tager dykket efter at vandet er blevet velsignet.
Når et hjem skal velsignes, tager præsten alt med, som han skal bruge for at velsigne:
Hellig vand
En ”Kropilo” (en vievandskost til at sprinkle med)
En skål til vand
Lys
Ikon af Kristi Dåb

Mange stiller selv en skål, lys og familiens Kristi Dåbs ikon frem ved velsignelse af hjemmet. Familien bør give præsten en liste med navnene på familie medlemmerne, både de levende og de døde.
Skålen til hellig vand og ikonen bør stilles på et rent bord med dug på, gerne nær ved familiens ikonhjørne.
Lysene bør være tændt. Huset bør være rengjort, med alle radio, tv og Pc’er slukket.
Præsten vil velsigne alle værelser i huset. I hjem med børn er det altid godt om de små har lys eller små kors til at ”lede” præsten rundt i hjemmet, et ældre familie medlem kan også gøre dette.

Gennemgang af, hvordan en simple velsignelse af hjemmet forgår:
Skålen med vand, ikon, lys stilles på et rent bord. HVIS der er et røgelseskar, kan den tændes.
Præsten begynder tjenesten med en velsignelse, derefter Trisagion bønnerne ( Himmelske Konge til Fader Vor). Der er også velset, at et ældre familie medlem siger Trisagion bønnerne.
Under velsignelsen af hele hjemmet, følger familien præsten rundt i hjemmet med lys og Kristi Dåbs Ikon, imens Kristi Dåbs troparion bliver sunget igen og igen:

Tone 1. Da Du O Herre blev døbt i Jordan/

Blev tilbedelsen af Treenigheden åbenbaret/
Og Faderens stemme bringer vidnede til Dig/
kalder Dig Sin elskede Søn /. Og Ånden, i form

af en due/, Bekræftet sandheden af ​​Hans ord.

O Kristus, vor Gud, Du har afsløret Dig selv//
Og har oplyst verden, Ære være Dig


Det er en meget god ide, at familien synger troparion og gerne kender det udenad. Da præsten har mange hjem at velsigne og hans stemme vil blive meget træt.
Ved afslutningen af hus velsignelsen samles familien igen ved bordet, hvor et kort litani vil blive sagt for helbred og fremgang for familien. Præsten bør havde en liste med navne på familie medlemmerne, også dem, som er syge.
Efter dette vil en kort bøn blive sagt og tjenesten er slut.
Det er ligeledes relevant at bede for de afdøde og præsten bør også havde en liste med navne på afdøde familie medlemmer.
Undertiden ønsker familien at give præsten lidt at spise og drikke, afhængigt af om præsten eller tid til at bliver eller ej bliver præsten gerne en kort tid.
Når en præst er på besøger, er det aldrig krævet, at familien giver ham penge. Skriften fortæller os "I har fået, frit har I give".


Det er et fromt skik blandt nogle til at give præsten en donation på dette tidspunkt, men det bør aldrig være skønt på som et krav. Præsten kommer til hjemmet, fordi han ønsker Guds velsignelse til at være der, og også for at præsten beder lærer dem der er i sin flok at kende og for at være til rådighed for dem.