Læsning af Bodskanon af den hellige Andreas af Kreta

Der blev holdt læsning af Bodskanon af den hellige Andreas af Kreta 14-17 marts i kapelet i nærneden af kirken. Billeder fra gudstjenesterne kan ses her.