Nødt dåb i Den Russisk Ortodoks udenfor Rusland

Hvordan man døber et barn tilfælde af fare for død

I tilfælde af at der ikke er tid for præsten at komme til stede, kan en ortodoks lægperson udfører tjenesten, i dette tilfælde undlades præstens tekst stykker

Nødvendigt: Frisk (ikke nødvendigvis Hellige) vand.
Valgfrit:        Olivenolie, Hellig myrra olie (hvis en præst udfører dåben), hvid dåbs klædningsgenstand

Præst: Velsignet værer Faderens og Sønnens og Helligåndens rige, nu og altid og i evigheders evighed. Amen  

eller                           

Lægmand: Ved forbønner fra vore hellige fædre, Herre Jesus Kristus vor Gud, forbarm Dig over os.


Læser: Amen.
          Hellige Gud, hellige Stærke, hellige Udødelige, forbarm Dig over os. (3 gange)
        
       Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og i evigheders evighed. Amen.
        
       Alhellige Treenighed, forbarm Dig over os, Herre, rens os fra vore synder: Hersker, forlad os vore     overtrædelser; Hellige, kom til os og helbred vore skrøbeligheder for Dit navns skyld.
        
            Herre forbarm Dig (3 gange)
        
       Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nu og altid og i evigheders evighed. Amen
        
       Fader vor, Du som er i himlene; Helligt at vorde Dit Navn, komme Dit Rige; Ske Din vilje på jorden, som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere; og led os ikke ind i fristelse; men fri os fra den onde.

Præst: Thi Dit er Riget og magten og herligheden Faderens og Sønnens og Helligåndens, nu og altid og i evigheders evighed

eller

Lægmand:  Ved forbønner fra vore hellige fædre, Herre Jesus Kristus vor Gud, forbarm Dig over os.

Læser:       Amen

Præst / Lægmand:  Lad os bede til Herren.

Læser:       Herre, forbarm Dig.

Præst / Lægmand: Herre, Gud den Almægtige, forfatteren af ​​al skabelse, både synlige og usynlige, Som gjorde Himmelen og Jorden og Havet, og alt hvad der er deri, Hvem der samlede vandene sammen på ét sted, Hvem som lukket op dybet og forseglet det ved Dit frygtindgydende og herlige navn, Hvem der oprejste vandende til at være over Himlene; Du grundede jorden på vandene, Du oprettede havet af Din kunne, Du iturevet hoveder af dragerne i farvandene; frygtindgydende er Du, og hvem Skal modsætte Dig? Se, o Herre, på denne Din skabning, og på dette vand, og giv den nådes forløsning, velsignelse Jordan, gør det et springvand af uforgængelighed, en gave af helliggørelse, syndsforladelse for synder, en afhjælpning af lidelser, ødelæggelse af dæmoner, uangribelige for fjendtlige kræfter, fuld med engleagtig magt, lad dem, der vil fange Din skabning flygte langt fra den; for vi har opkaldet Dit Navn, o Herre, og det er fantastisk og herlig, og frygtindgydende for modstandere.

         Og med det samme hælder han olivenolie på vandet. Så døber han barnet (hvis fuld nedsænkning er muligt er det optimal, men hvis dette ikke er muligt er, er det tilladeligt at der øses vand over barnet. )
        
         Guds tjener N.N. bliver døbt, i Faderens. Amen. Og i Sønnens. Amen. Og i Helligåndens Navn. Amen

         Og straks påklæder han barnet i en hvid klædning (hvis muligt). Hvis en præst udfører tjenesten, salver han barnet med hellige myrra olie på panden, øjnene, næseborene, læber, begge ører, bryst, hænder og fødder, mens han hver gang siger:

Præst:        Dette er seglet på Helligåndens gave. Amen.

Bemærk:   En lægmand vil ikke have adgang til den hellige myrra olie. Dette er ikke kritisk. Hvis barnet overlever, kan præsten salve det med hellige myrra olie i kirken senere.
        
         Efter dette, han går rundt om dåbsfonden med barnet (hvis muligt), synger: Så mange som er  blevet døbt til Kristus, har tage på Kristus. Halleluja. 3x

Præst: Bortsendelsen præsten læser bortsendelsens bønnen

 eller

Lægmand: Ved forbønner fra vore hellige fædre, Herre Jesus Kristus vor Gud, forbarm Dig over os.